Landschapsbeheer Zeeland

Webwinkel

Boeren bouwen aan het landschap - resultaten

Boeren bouwen aan het landschap - resultaten

Het Interreg IIIa-project ‘Boeren bouwen aan het Landschap’ (BoBoL) heeft de afgelopen drie jaar (2005-2007) gewerkt aan de verdere ontwikkeling van een kwaliteitsvol landschap in de Euregio Scheldemond door zorg te besteden aan het beheer van specifieke landschapselementen zoals fauna, flora, dijken en boerderijen.

Belangrijke pijlers van het project waren de inpassing van kleine landschapselementen op het landbouwbedrijf en het demonstreren van regiospecifiek agrarisch natuurbeheer zoals b.v. dijkenbeheer, akkervogel- en akkerrandenbeheer waarvoor tot op heden nog geen reguliere beheerovereenkomsten bestaan, maar die wel een grote ecologische waarde hebben.

Maar landschapsbeheer is arbeidsintensief. Daarom kiezen steeds meer boeren om hiervoor samen te werken met collega’s of burgers. In BoBoL werd dergelijke samenwerking vanuit de basis verder gestimuleerd.
De boerderijen zijn een ander beeldbepalend element. De uitwisseling van kennis tussen boer, architect, agronoom en landschapsdeskundige leidde tot de bouw van nieuwe bedrijfsgebouwen, die functioneel zijn én beter geïntegreerd in het omgevende landschap.

Product: Boekjes - bestellen

Prijs: € 1,00 | Aantal:

Winkelmandje

Uw winkelmandje is leeg