Landschapsbeheer Zeeland

Protocol datalekken

Deze procedure beschrijft hoe te handelen binnen Stichting Landschapsbeheer Zeeland, indien er sprake is van een datalek of wanneer een datalek vermoed wordt. De meldplicht is eveneens van toepassing op Stichting Landschapsbeheer Zeeland als het datalek bij een derde is ontstaan, indien deze derde in opdracht van SLZ persoonsgegevens bewerkt.