Landschapsbeheer Zeeland

Wandelroutes

Wat is een wandelnetwerk

Een wandelnetwerk is een verzameling van diverse wandelpaden in een bepaald gebied. Hierin worden alle lokale en landelijke wandelingen, ommetjes, LAW-routes, dorpswandelingen, kuierpaden, enz. opgenomen om zo samen een Wandelnetwerk te vormen.

Binnen het netwerk kun je dus zelf kiezen tussen korte routes rond de dorpen, de zogenaamde ommetjes, voor routes met een bepaald onderwerp, de zogenaamde themawandelingen, of voor een langere route, middels een knooppuntensysteem.

Complete overzichtskaarten van het wandelroutenetwerk zijn verkrijgbaar via de VVV’s in Zeeland of via de website: http://routes.vvvzeeland.nl/nl/wandelen

Ommetjes en Thema wandelingen

Een 'Ommetje' is een korte wandelroute van 3 tot 7 kilometer, meestal in de directe omgeving van dorpen. Een ommetje is (gedeeltelijk) onderdeel van een wandelnetwerk.

Ze lopen soms over historische voetpaden en “kerkepaden”, die in de loop van de tijd uit het landschap zijn verdwenen en nu weer hersteld worden. Wij creëren nieuwe mogelijkheden om te wandelen of herstellen een bestaand historisch pad.

Een 'Themawandeling' is een wandelroute die een bepaald onderwerp behandelt. De afstanden variëren. Elke themawandeling heeft een eigen verhaal en een ander landschap. De route die is uitgestippeld laat je kennismaken met de onderwerpen van het thema. Bijvoorbeeld de wandeling 'De Franse Slag'; die je laat kennis maken met gevechten tussen de Fransen en Duitersin 1940. Of het 'Kastelenpad', een cultuurhistorische wandelroute die de geschiedenis van de kastelen verteld in de omgeving van Kapelle.

De meeste ommetjes en themawandelingen zijn gerealiseerd door lokaal draagvlak. Bijvoorbeeld doordat de ontwikkeling van het idee heeft plaatsgevonden in samenwerking met de gemeente en/of bewoners(groepen). Denk hierbij aan historische verenigingen, dorpsbelangen en (agrarische) natuurverenigingen.