Landschapsbeheer Zeeland

De wandelvrijwilliger

Zowel bij ommetjes als bij de wandelnetwerken zijn vrijwilligers betrokken die paden in kaart brengen, bewegwijzering controleren en klein onderhoud doen.

Het gaat om allerlei soorten werk: van het (zware) graafwerk tot het al wandelend controleren van de routes. Wil je ook meehelpen met de aanleg van nieuwe wandelroutes en het onderhoud van bestaande routes? Neem dan contact met ons op.

Aanleg: markeringen aanbrengen, borden en overstapjes plaatsen

Aanleg: markeringen aanbrengen, borden en overstapjes plaatsen

 1. Uitzetten van de routes in het veld, kijken (inventariseren) waar de markering moet komen.
 2. Overleggen met eigenaren waar de markering moet komen.
 3. Sorteren van de bebording per locatie (op nummer) m.b.v. de kaart
 4. Plaatsen van markeringspalen, vierkante knooppuntpalen en platte palen van kunststof. Dit is fysiek het zwaarste werk omdat je dan moet graven.
 5. Plakken en klemmen van de bordjes op deze palen én op bestaand straatmeubilair, dit werk is minder zwaar, maar enige handigheid is wel vereist.
 6. Plaatsen van informatiepanelen en andere voorzieningen, b.v. overstapjes.

Coördinatie

Bij elk regionaal wandelnetwerk is er een team met een vrijwilliger als coördinator.
Hij/zij is de schakel tussen de vrijwilligers en SLZ.
Hij/zij is dus het eerste aanspreekpunt voor de vrijwilligers en de contactpersoon voor de mentor vanuit SLZ.

De taken van de coördinator zijn:

 • Vrijwilligers informeren over controlerondes
 • Verzamelen geconstateerde knelpunten
 • Doorgeven knelpunten aan herstelvrijwilligers (indien die ze op kunnen lossen)
 • Doorgeven knelpunten aan SLZ die team niet zelf kan oplossen
 • Teambuilding mede-organiseren

Controleren

Nu het wandelnetwerk er ligt, is het belangrijk dat er regelmatig gecontroleerd wordt of de bordjes nog heel zijn, de palen recht, de paden toegankelijk etc. Dit doen onze 'controle vrijwilligers'. Zij lopen een bepaald traject 3 à 4 keer per jaar en checken dan of alles nog klopt.

Uiteraard kan men zelf aangeven of men voor een bepaalde route voorkeur heeft, maar misschien is het juist leuk om elk jaar een andere route te controleren. Zo ontdek je misschien mooie plekjes waar je nog nooit bent geweest!

Waar let de controle vrijwilliger op:

 • Paden
  •Ondergrond onverharde paden (vegetatie maximaal 0,15 cm)
  •Vrij van takken (zo mogelijk gelijk wegknippen)
  •Zwerfvuil (als het kan gelijk meenemen)
 • Cultuurtechnische elementen zoals Dammen,Overstapjes,Hekken en Rasters
  •Stabiliteit
  •Beschadiging en slijtage (voor zover zichtbaar)
  •Begroeiing die belemmering vormt (als het kan gelijk verwijderen)
 • Bebording zoals Knooppuntpalen,Doorverwijspalen, Routebordjes, Toegangsborden en Informatiepanelen.
  •Beschadiging/verwijdering
  •Begroeiing die belemmering vormt (als het kan gelijk verwijderen)
 • Meubilair zoals bankjes en Picknicktafels
  •Vervuiling
  •Belemmering door begroeiing

Knelpunten worden digitaal doorgegeven aan de coördinator.

Herstellen

De 'herstelvrijwilligers' krijgen van de coördinator de verzamelde knelpunten te horen die de controlevrijwilligers hebben geconstateerd.

Vaak zijn dit kleine reparaties die je moet uitvoeren. Denk hierbij aan het terug plakken van een bewegwijzeringsbordje, het vasttimmeren van een overstapje, takken wegknippen die over het pad hangen, herstellen van een raster etc.

GIS online

GIS: Geografisch Informatie Systeem

Dit is een systeem waarin alle gegevens van de wandelnetwerken staan bij SLZ. Het is een koppeling van de kaart met de database.

Het is online te bekijken (zie hieronder) en door de betrokkenen te bewerken. Alle betrokkenen kunnen via een link met internetverbinding erin werken. Het voordeel hiervan is dat alle informatie op 1 locatie bij elkaar staat. 

De vrijwilligers noteren dus via dit systeem alles in 1x in hetzelfde bestand en iedereen  kan het inkijken, zie hieronder. Men ziet dus in een oogopslag of een knelpunt al is opgelost of niet en dergelijke.