Landschapsbeheer Zeeland

 

Akkerranden

Akkerranden zijn brede stroken met bloemen of planten die rond een akker of perceel staan. Die stroken worden ingezaaid met bloemen en planten die thuis horen in de Zeeuwse Akkers. Op deze planten komen flink wat insecten en dieren af.

Akkerranden zijn (financieel) interessant voor boeren of recreatie-bedrijven. Maar echt rijk zul je er niet van worden. Je doet het voornamelijk voor de dieren en natuurlijk omdat het er ook nog eens fraai uitziet. Vaak werken we hierbij samen met de agrarische natuurverenigingen die in alle regio's van de provincie Zeeland zitten. Kijk hier voor alle ANV's in Zeeland.

Monitoring

Monitoring

Wij verzorgen ook de monitoring van deze akkerranden. Daar zijn inmiddels waardevolle gegevens uitgekomen. Nu al zijn op diverse randen meer patrijzen en veldleeuweriken aangetroffen. Daarnaast ook bijzondere akkervogels als de Rietgors, de Geelgors en de Grauwe Gors.

Deze laatste twee vogels waren in Zeeland eigenlijk niet meer te vinden. We zijn erg enthousiast dat ze nu weer op de terugweg lijken te zijn. Waar het graan was uitgevallen, was de vogelpopulatie duidelijk minder aanwezig. Reden waarom nu ook een onderzoek naar de meest geschikte graanmengsels in het project wordt meegenomen.