Landschapsbeheer Zeeland

 

Cursus Zeeuwse Boerderijen

Deze cursus is speciaal bedoeld voor mensen die meer willen weten over de kenmerken van een karakteristieke Zeeuwse boerderij, het erf, de cultuurhistorie en de aanwezige natuur. Men kan kennis opdoen over vormgeving, functie, inrichting en het onderhoud van zowel gebouwen als erf. Deelnemers krijgen een scala aan voorbeelden te zien en krijgen de gelegenheid om hun erf toe te lichten en ideeën uit te werken.

Inhoud

Inhoud

 • Bewoningsgeschiedenis van het Zeeuwse platteland
 • De kenmerken van een typisch Zeeuws erf
  - welke elementen zijn karakteristiek?
  - welke elementen kwamen vanouds voor?
  - waarom kwamen die elementen juist op dat deel van het erf voor?
  - wat voor functie hadden zij?
 • Veranderingen op het boerenerf in de twintigste eeuw
 • Natuur op het erf
  - welke planten en dieren vinden we op het erf?
  - welke eisen stellen zij aan het erf?
  - relaties tussen planten, dieren, erf en omgeving
 • Wat kunt u doen voor natuur op het erf?
 • Hoe worden deze karakteristieke groene elementen aangelegd
  en onderhouden?

Natuurlijk kun je zelf vele vragen stellen!

Excursie

Excursie

De zaterdag is de excursie waarbij we langs een twee-tal erven of boerderijen gaan en waarbij het e.e.a. te zien is dat tijdens de cursus besproken is. De praktijk van aanleg en onderhoud van enkele elementen (bv. hoogstamfruitbomen, heggen, knotbomen en drinkputten) wordt onder de loep genomen.

Een groen Zeeuws erf

Een groen Zeeuws erf

Het uiterlijk van het Zeeuwse landschap wordt bepaald door veel verschillende elementen. Een daarvan is het boerenerf. Dikwijls zijn erven oases van groen in een overigens vaak kaal polderland. Op een 'groen' erf vinden veel planten en dieren een geschikt leefgebied.

Boerenzwaluwen en kerkuilen broeden in de schuur, huiszwaluwen onder de dakrand. Achter in de wei waar een rijtje knotwilgen staan heeft de steenuil z'n nest. Vlinders vliegen massaal door de bloemrijke tuin. Onder de brede heg rond de hoogstamboomgaard scharrelt tussen de bladeren en takken een egel. Kikkers kwaken vanuit de poel in het weitje en salamanders schuilen onder de takkenhoop bij de bakkeet.

De verschillende elementen op het erf vertellen ons iets over de geschiedenis van de streek en zijn bewoners. Daarom zijn erven met vanouds voorkomende elementen ook in cultuurhistorisch opzicht waardevol. Denk daarbij aan elementen als hoogstamboomgaardjes, doornhagen, knotwilgen, veedrinkput, bloemhof, moestuin, bakkeet, schuur, welput, mestput e.d.

Waarom geven wij een cursus?

Waarom geven wij een cursus?

Veel elementen hebben hun oude gebruiksfunctie verloren. Hoogstamfruitbomen, veedrinkputten, knotbomen, huisweides en bijgebouwtjes
werden daarom opgeruimd. Ook schuren en woningen veranderden drastisch van uiterlijk.

Jammer, want daarmee verdwenen veel leefgebiedjes van dieren en tevens enkele typische karaktertrekken van het Zeeuwse landschap. Veel Zeeuwse erven zien er tegenwoordig net zo uit als erven elders in het land.

De cursus laat zien dat een flink aantal elementen van het traditionele erf toch prima kan samengaan met de wensen en eisen die mensen tegenwoordig aan het erf stellen (bv. in verband met moderne bedrijfsvoering). Aandacht voor de natuurwaarden van die elementen staat in de cursus voorop. Omdat wij als landschapsbeheer weinig met gebouwen of boerderijen doen, werken we samen de Boerderijen Stichting Zeeland. Zij hebben immers veel verstand van de boerderijen zelf en van het leven erom heen.

Voor wie / info

Voor wie / info

De cursus is in eerste instantie bedoeld voor iedereen met een erf, groot of klein, in Zeeland. Dat kunnen dus zowel agrariërs als niet-agrariërs zijn. Verder is iedereen welkom die meer wil weten over het Zeeuwse erf, de cultuurhistorie en de natuur. De cursus kenmerkt zich door de ongedwongen sfeer met een hoog educatief karakter.

Met behulp van de opgedane kennis en de hulp van de cursusleiders en de andere cursisten, kunt u tijdens de cursus een plan maken voor de inrichting van uw eigen erf. Voor materiaal wordt gezorgd.

Kosten
Deelname is € 125,- per persoon. Tevens ontvangt u de cursusmap met meer dan 200 pagina’s aan achtergrondinformatie. Jaarlijks geven we 1 cursus Streekeigen erf en Boerderij in heel Zeeland in samenwerking met de Boerderijenstichting Zeeland. De meest acuele datum kun je vinden in onze agenda of even bellen met SLZ.