Landschapsbeheer Zeeland

 

Vrijwilligers op historische buitenplaatsen

Op Walcheren liggen 25 herkenbare historische buitenplaatsen. In de vaak grote tuinen en parken vinden we bos, landschappelijke beplanting, stinzenflora, lanen en boomgaarden. Meestal zijn er historische elementen als orangerie, grafkelder, fontein of moestuin. SLZ kan eigenaren adviseren en doet voorstellen voor het beheer van het groen. Het veelomvattende onderhoud vraagt een flinke inspanning. Naast professionele beheerders leveren vrijwilligers door het hele land hieraan een waardevolle bijdrage. Op Walcheren wil SLZ vrijwilligers en eigenaren met elkaar in contact brengen. We zoeken bewoners of een bewonersgroep die zich willen inzetten voor de diverse waarden op een historische buitenplaats.

overzicht werkzaamheden

overzicht werkzaamheden

In Zeeland zijn vrijwilligers al jaren met veel plezier actief op buitenplaatsen. De SLZ hovenier of voorman begeleidt vrijwilligers bij klussen die anders blijven liggen. Denk daarbij aan snoei van oude fruitbomen en heggen, onderhoud van een moestuin, bosrandbeheer, schoffelen en onkruid wieden, opknappen hekken, borderonderhoud en (ver)plantwerk. Met dit project willen we ook andere Walcherse buitenplaatsen benaderen om aan te sluiten.

hoe pakken we het aan ?

Op basis van de wensen van de eigenaar en suggesties van SLZ wordt een werkplan gemaakt. Met de vrijwilligers worden afspraken gemaakt over de inrichting van werkdagen en de verdeling van het werk over de seizoenen op deze prachtige werkplekken. In de beginfase zorgt een voorman/hovenier van SLZ voor instructie, begeleiding en advies. We streven naar enkele groepen van 3 – 6 personen. Deelnemers in een groep kunnen zich beperken tot één buitenplaats of actief zijn op meerdere buitenplaatsen. SLZ zorgt in overleg met de eigenaar voor gereedschappen. Vrijwilligers zijn verzekerd en hebben toegang tot ons scholings- en waarderingsprogramma. Aan eigenaren vragen we hiervoor een bijdrage in de kosten.

doet u mee ?

Woont u zelf op een buitenplaats en heeft u interesse in deze samenwerking met SLZ en vrijwilligers ?

Neem dan contact op met rudie.geus@landschapsbeheerzeeland.nl

Bent u een vrijwilliger en heeft u interesse om in deze samenwerking met SLZ en eigenaar van een buitenplaats ?

Neem dan contact op met pieter.voets@landschapsbeheerzeeland.nl