Landschapsbeheer Zeeland

 

Gekrompen en verdronken dorpen op Schouwen Duiveland

Verspreid op Schouwen-Duiveland liggen/lagen verschillende gehuchten. Vroeger waren ze echter groter en in het bezit van een kerk, zoals Looperskapelle en Nieuwerkerke of Bommenee en Borrendamme. We noemen ze gekrompen en/of verdronken dorpen.

In archeologisch, cultuurhistorisch en landschappelijk opzicht zijn ze van groot belang en kunnen ze gezien worden als kleine pareltjes die een rol zouden kunnen spelen bij de toeristische en recreatieve ontsluiting van het buitengebied.
 

Herkenbaar en beleefbaar

Er liggen nog een heleboel kansen om de gekrompen en verdronken dorpen weer onder de aandacht te brengen, leesbaar en beleefbaar te maken. De organisaties willen vooral de herkenbaarheid en beleefbaarheid verhogen en de opgebouwde kennis over deze belangrijke cultuurhistorische objecten onder de aandacht brengen van de bewoners en bezoekers van Schouwen-Duiveland. Het project omvat vooral het overbrengen van informatie.

Effecten

  • Het verhogen van de herkenbaarheid en beleefbaarheid van de gekrompen/verdronken dorpen.
  • Opgebouwde kennis over deze belangrijke cultuurhistorische objecten en meer zicht op het belang van gekrompen en verdronken dorpen onder de bewoners en bezoekers van Schouwen-Duiveland.

Samenwerking

Stichting Landschapsbeheer Zeeland is de trekker van het project dat ze in samenwerking met Gemeente Schouwen-Duiveland en Vereniging Stad en Lande van Schouwen-Duiveland wil realiseren.

4 Categorieen

Uit inventarisatie blijkt dat we deze dorpen kunnen opsplitsen naar 4 categorieën:

Categorie A:

-        Is een dorp geweest; mét kerk (volgens archief Bisdom Utrecht) en bebouwing

-        Is nu niet meer herkenbaar in het landschap; heeft geen plaatsnaambord o.i.d..

Categorie B:

-        Dorpen vervallen tot buurtschap met woningen anno nu

-        Hebben een plaatsnaambord

 

Categorie C:

-        Dorpen hebben grote bekendheid bij de bewoners van S-D

-        Er is nog bebouwing aanwezig

Categorie D:
- Gehuchten die historisch te weinig aansprekend zijn; deze nemen we niet mee in dit project.
  (Ouwersluis, Stevenssluis, Gouweveer, Houtenpoppen)

Resultaten:

Resultaten:

16 informatieborden


Categorie A:

1.       Gekrompen dorp: Ellemeet

2.       Gekrompen dorp: Duivendijke

3.       Gekrompen dorp: Klaaskinderkerke

4.       Gekrompen dorp: Zuidwelle

5.       Gekrompen dorp: Beldert

6.       Verdronken dorp: Bommenee

7.       Verdronken dorp: Westenschouwen havenbuurt

8.       Verdronken dorpen combi: Clauskinderen, Koudekerke, Zuidkerke, Brieskerke.

9.       Verdronken dorpen combi: Westkerke, Oudekerke, Jackenkerke

10.    Verdronken dorpen combi: Rengerskerke, Simonskerke, Borrendamme.
(in tekst vermelden we op dit bord tevens de verdronken gehuchten Lookshaven, Rodee, Serooshaven, Hoog- en Laag Weldamme).

Categorie B:

11.    Gekrompen dorp: Brijdorpe

12.    Gekrompen dorp:  Capelle

13.    Gekrompen dorp: Elkerzee

14.    Gekrompen dorp: Looperskapelle

15.    Gekrompen dorp: Nieuwekerke

Categorie C:

16.    Gekrompen dorp: Viane

 

·     Combi-bord op al deze locaties.
Zoals voorbeeld project ‘gekrompen dorpen op Walcheren’. Met boven een doorkijk en onder als lessenaar een bord met tekst, foto’s en logo’s sponsoren.

·     Op alle borden komt een QR code die verwijst naar www.zeeuwseankers.nl

Financieel gesteund door:

  • Gemeente Schouwen Duiveland
  • Rabobank Oosterschelde Coöperatief Dividend
  • Stichting Renesse
  • Prins Bernhard Cultuurfonds Zeeland
  • Familiefonds Hurgronje
  • ANWB
  • Er is nog een aanvraag lopende.