Landschapsbeheer Zeeland

5 juli 2017
 

Wethouder van den Berg onthult Gekrompen en Verdronken dorpen op Schouwen-Duiveland

Wethouder van den Berg onthult Gekrompen en Verdronken dorpen op Schouwen-Duiveland

Op woensdag 5 juli jl. heeft Wethouder van den Berg van de Gemeente Schouwen-Duiveland het 1e bord van de gekrompen en verdronken dorpen onthuld. Hij deed dit bij Klaaskinderkerke; een voormalig dorp nabij Den Osse.

Informatieborden

Informatieborden

Verspreid over Schouwen Duiveland staan 16 doorzichtige informatieborden met daarop de contouren van het voormalige dorp gesitueerd in de onbebouwde polder of in het water van het Zuidland. Van een dorp is echter bijna of zelfs helemaal niéts meer te bekennen. Maar je kan met een beetje inbeeldingsvermogen het dorp als het ware zien liggen in de bestaande achtergrond.

Kleine pareltjes in het landschap

Door middel van deze borden bij de gekrompen en verdronken dorpen wordt de herinnering levend gehouden aan de plaatsen waar geleefd, gewoond en gewerkt werd. Verspreid op Schouwen-Duiveland liggen/lagen verschillende gehuchten. Vroeger waren ze echter groter en in het bezit van een kerk, zoals Looperskapelle en Nieuwerkerke of Bommenee en Borrendamme. We noemen ze gekrompen en/of verdronken dorpen. In archeologisch, cultuurhistorisch en landschappelijk opzicht zijn ze van groot belang en kunnen ze gezien worden als kleine pareltjes die een rol zouden kunnen spelen bij de toeristische en recreatieve ontsluiting van het buitengebied.

Herkenbaar en beleefbaar

Herkenbaar en beleefbaar

Samen met de gemeente Schouwen-Duiveland en de Vereniging Stad en Lande van Schouwen-Duiveland wil Stichting Landschapsbeheer Zeeland deze dorpen weer onder de aandacht brengen en ze herkenbaar en beleefbaar maken bij de bewoners en bezoekers van Schouwen-Duiveland.

Informatie over de betreffende dorpen

Meer informatie over de betreffende dorpen vindt u op de site van Zeeuwse Ankers.

Ook zijn er flyers met de adressen waar deze dorpen te vinden zijn. Deze flyers liggen op het gemeentehuis, bibliotheken, musea en bij diverse recreatiebedrijven of hieronder te downloaden.

Download hier de flyer

Financiën

Dit project werd financieel gesteund door de Gemeente Schouwen-Duiveland, Rabobank Oosterschelde Coöperatief Dividend, Stichting Renesse, Prins Bernhard Cultuurfonds Zeeland, Familiefonds Hurgronje, ANWB, Stichting Nico Job Beije en nog een fonds dat geen naamsvermelding wenst.

Projecten