Landschapsbeheer Zeeland

3 mei 2017
 

Visdief krijgt eigen broedvogeleiland

Visdief krijgt eigen broedvogeleiland

In de spuikom van Dow Benelux komt binnenkort een drijvend broedvogeleiland. Hiermee krijgen kustvogels een veilige broedplaats en rustplek. Het eiland wordt aangelegd in het kader van 2B Connect, een Interreg-project van 23 partners; voor meer biodiversiteit op bedrijventerreinen in de grensstreek Nederland-België. 

In Zeeland ligt de uitvoering van dit project bij Stichting Landschapsbeheer Zeeland en de ZMf (Zeeuwse Milieufederatie). Dow Benelux en Zeeland Seaports zijn in geval van dit broedvogeleiland ook nauw betrokken. De gemeente Terneuzen ondersteunt het project en het eiland met financiële middelen in kader van hun Landschaps Uitvoerings Plan.

De Visdief

De spuikom bergt normaal gesproken het bluswater voor het bedrijf Dow Benelux. Nu komt er dus nog een functie bij en biedt de kom ook plaats aan een kunstmatig broedvogeleiland. Het eiland is bedoeld voor diverse kustvogels, maar SLZ en de ZMf verwachten dat vooral de visdief er gebruik van gaat maken. De visdief is een van de Zeeuwse soorten die het moeilijk heeft. Broedplaatsen in de natuur staan onder druk, waardoor de visdief uitwijkt naar plekken in de stad of bij sluizen. Hier blijkt de broedende vogel niet altijd welkom te zijn. Op het verankerde eiland krijgt de visdief nu een veilige plek om uit te rusten en te broeden. Grind en kokkelschelpen op het eiland zorgen er voor dat de visdief zich er thuis kan voelen. Voedsel haalt de visdief uit de dichtbij gelegen Westerschelde.

Zorg voor de omgeving

Zorg voor de omgeving

Met het broedvogeleiland willen Zeeland Seaports en Dow hun betrokkenheid en zorg voor de natuur uitdrukken. Mede als gevolg van de aanleg van het nieuwe bedrijventerrein Valuepark Terneuzen, zijn zij ook op zoek naar mogelijkheden om natuur op hun eigen bedrijventerreinen extra de ruimte te geven. De gemeente Terneuzen hoopt de komende jaren meer bedrijventerreinen op haar grondgebied te vergroenen en in te passen in het landschap.

2B Connect

2B Connect

De aanleg van dit broedvogeleiland is een van de maatregelen uit het Europese project 2B Connect dat zich richt op meer biodiversiteit op bedrijventerreinen. In de grensstreek België-Nederland zetten 23 partners zich binnen 2B Connect in voor meer biodiversiteit op bedrijventerreinen. Meer dan 70 bedrijven in deze regio richten hun terreinen groener in zodat de lokale natuur alle kansen krijgt. Ook reikt het project instrumenten aan bedrijven om te werken aan biodiversiteit. Groeninrichting van bedrijventerreinen biedt kansen voor dieren en planten en draagt bij aan de (grensoverschrijdende) verbinding van natuurgebieden en zorgt voor een aangename omgeving om te werken of te fietsen. 2B Connect ontvangt hiervoor meer dan 3 miljoen euro van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

Meer informatie: www.2b-connect.eu

2B Connect wordt uitgevoerd door 23 partners uit Vlaanderen en zeven uit Nederland. De partners uit Nederland zijn: Roompot Recreatie B.V.,  provincie Noord-Brabant, gemeente Helmond, gemeente Maastricht, Huis van de Brabantse Kempen, Zeeuwse Milieufederatie en Stichting Landschapsbeheer Zeeland en Roompot Recreatie B.V.

De partners uit Vlaanderen zijn: de Vlaamse Overheid (dept LNE, ANB), EV INBO, provincie Antwerpen, Strategische Projectenorganisatie Kempen, Inverde, Regionaal Landschap Lage Kempen, Regionaal Landschap Noord-Hageland, stad Aarschot, Campine NV, Metallo-Chimique NV, Wienerberger NV, Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Vlaams-Brabant, Nolimpark, VBM NV, SCR-Sibelco en stad Lommel.

Projecten