Landschapsbeheer Zeeland

10 januari 2017
 

Tot 1 maart mogelijk om iemand te nomineren voor de Gouden Jirizaag

Tot 1 maart mogelijk om iemand te nomineren voor de Gouden Jirizaag

De Gouden Jirizaag is een door SLZ uitgereikte jaarlijkse ereprijs om vrijwilligers die zich inzetten voor het landschap (in welke vorm danook) eens extra in het zonnetje te zetten en te bedanken.

We zien deze ereprijs dus ook graag als het symbool voor de waardering van de bijdragen van alle vrijwilligers en vrijwilligersgroepen.

Nomineer ook iemand!

Alle bij SLZ aangesloten vrijwilligers hebben de mogelijkheid om VOOR 1 maart een collega-vrijwilliger (of een groep/team) te nomineren voor de Gouden Jirizaag. Uiteraad moet deze wel voldoen aan een aantal voorwaarden:

Voorwaarden nominaties:

Genomineerde:

is op een van de volgende terreinen actief met een accent op ‘veldwerk’ :
- soortenbeheer (weidevogels, vleermuizen, amfibiën, vlinders, insecten, enz.)
- cultuurhistorie (inventarisatie, restauratie, beheer, oude fruitrassen, enz.)
- wandelnetwerk (ontwerp, aanleg, beheer, enz.)
- landschapsbeheer (knotten, hoogstamfruit, enz.)

kan onderdeel uitmaken van een groep /organisatie, maar ook individueel /onafhankelijk opererende vrijwilligers komen in aanmerking

heeft zich op verschillende manieren onderscheiden (langdurig, speciaal thema, buitengewone inzet, etc.)
 

Enkele voorbeelden:

 • Vrijwilliger heeft zich tientallen jaren ingezet voor de steenuil
 • Vrijwilliger heeft zich jarenlang sterk gemaakt voor de restauratie van een cultuurhistorisch element
 • Vrijwilliger zet zich in als coördinator en bestuurslid en controleert wandelroute
 • Vrijwilliger verzorgt jarenlang enthout voor oude fruitrassen
 • Vrijwilliger maakt tientallen jaren deel uit van een beheerwerkgroep
   

Indienen nominatie

Wilt u iemand nomineren die aan de voorwaarden voldoet?

Stuur dan VOOR 1 MAART 2017 een e-mail naar caroline.geluk@landschapsbeheerzeeland.nl met daarin informatie over de genomineerde en waarom u vindt dat hij/zij de Gouden Jirizaag moet winnen, bij voorkeur met een anekdote.

Let op! het moet goed en duidelijk naar voren komen wat de reden is dat u hem/haar nomineert, wat zijn/haar kwaliteiten zijn, dat hij/zij voldoet aan de voorwaarden e.d. Met andere woorden: waarom deze persoon zich uitdrukkelijk in de kijker heeft geworpen.
De jury moet op basis van úw info een keuze maken!. De motivatie is dus erg belangrijk.
Fotomateriaal erbij is altijd leuk!

SLZ-medewerkers (die vaak ook als vrijwilliger actief zijn), zijn uitgesloten om de Gouden Jirizaag te winnen.

Jury

De jury bestaat uit: 

 • René Steijn, beleidsmedewerker Provincie Zeeland
 • Stichting Open Duinen, winnaar Gouden Jirizaag 2016
 • Jo Timmers, bestuurslid SLZ

Alle op tijd ingezonden nominaties worden beoordeeld door de onafhankelijke jury en een winnaar wordt gekozen.

Uitreiking Gouden Jirizaag

De uitreiking van de Gouden Jirizaag is een verrassingsmoment voor de winnaar.
 

Winnaars Gouden Jirizaag voorgaande jaren

 • 1999      Han Muller en Sjaak Herman
 • 2000      geen vrijwilligersdag
 • 2001      Wim vd Kamer en Hennie vd Hemel
 • 2002      Luud Persijn
 • 2003      Willy Verbist en Wivina Luykxs
 • 2004      Thomas Collette en Jan de Wilde
 • 2005      geen vrijwilligersdag
 • 2006      Fons de Beijn
 • 2007      Kees Wisse
 • 2008      Ton de Koning
 • 2009      Luciën Boerjan
 • 2010      Henk Dalebout
 • 2011      Cees Luijsterburg
 • 2012      Walter Berentsen
 • 2013      Jan Dingemanse
 • 2014      Eddy Dobbelaar
 • 2015      Chris Louwerse
 • 2016      Stichting Open Duinen

Projecten