Landschapsbeheer Zeeland

12 april 2017
 

Inventarisatie waardevolle boerderijen in Zeeland

Inventarisatie waardevolle boerderijen in Zeeland

De inventarisatie van cultuurhistorisch waardevolle boerderijen van provinciaal belang, is in volle gang. De werkzaamheden worden uitgevoerd in opdracht van de Provincie Zeeland.

400 boerderijen inventariseren!

400 boerderijen inventariseren!

In april 2016 zijn SCEZ en SLZ met het inventariseren van de 400 boerderijcomplexen gestart. Vrijwilligers spelen daarbij een grote rol. Ondertussen zijn bijna 250 boerderijen bezocht.

Walcheren is helemaal afgerond, de Bevelanden, Tholen en Schouwen-Duiveland lopen nog. Op dit moment worden de eerste boerderijen bezocht in midden en West Zeeuws-Vlaanderen. De inventarisatie loopt aardig op schema en zal eind dit jaar worden afgerond.

Projecten