Landschapsbeheer Zeeland

10 maart 2017
 

Boomfeestdag in het Sprenckpark!

Boomfeestdag in het Sprenckpark!

Het begin is gemaakt met de aanleg van het Sprenckpark!
Tijdens NLdoet op 10 maart is er een begin gemaakt. Op de Boomfeestdag op woensdag 22 maart gaan schoolkinderen en buurtbewoners onder leiding van Stichitng Landschapsbeheer Zeeland nog meer fruitbomen planten. Er is gekozen voor oude Zeeuwse rassen die op deze manier behouden blijven en het goed doen op de zilte bodem. Iedereen is van harte welkom om deel te nemen aan deze klus.
 

Op de Boomfeestdag op 22 maart kan iedereen de handen uit de mouwen komen steken. Meld je hiervoor aan via Stichting Landschapsbeheer Zeeland (SLZ): 0113-230936 of info@landschapsbeheerzeeland.nl. Ook is het mogelijk om een boom te sponseren. Meer info via Sylvia Tuinder van SLZ.

Sprenckpark

Sprenckpark

Het park is gelegen naast Ter Veste. Een mooie plek in de wijk Klarenbeek. Door de boomgaard komt een verhard rolstoelvriendelijk schelpenpad zodat het voor een ieder mogelijk is om door de boomgaard te lopen of rijden. Het park heeft een openbare bestemming en is vrij toegankelijk voor buurtbewoners en passanten. Ook blijven de huidige gebruikers van de grond (de schapen en koeien) in het park.

Het Sprenckpark wordt een plaats om elkaar te ontmoeten, een fijne groene plek waar iedereen kan genieten van de vruchten en kruiden die er groeien en de dieren die er leven. Een mooi initiatief waar nog ruim in geparticipeerd kan worden. Bijvoorbeeld door scholen en bewoners uit de buurt.

Projecten