Landschapsbeheer Zeeland

Soort werk

Toen SLZ begon met het organiseren van vrijwilligerswerk, hielden we ons voornamelijk bezig met het knotten van wilgen en populieren.

In de loop van de tijd zijn er veel verschillende werkzaamheden bijgekomen op het gebied van het beheer van kleine groene landschapselementen. Bij groene landschapselementen kun je denken aan het knotten van wilgen, het beheer van bloemdijken, het bijhouden van meidoornheggen en de aanleg van drinkputten.

Ook zijn er bij SLZ vrijwilligers actief op het gebied van cultuurhistorie, wandelnetwerken en met de bescherming van soorten.

Omdat we inmiddels zoveel verschillende werkzaamheden verrichten hebben we die onder verdeeld in thema's. Klik hiernaast op een thema om er meer over te lezen.

Mocht je een thema missen of heb je een goed idee, wat past binnen de werkvelden van SLZ, laat het ons dan weten! Stuur een e-mail naar info@landschapsbeheerzeeland.nl of bel 0113- 23 09 36.

Projecten