Landschapsbeheer Zeeland

Gouden Jirizaag

Jaarlijkse waarderingsprijs

De Gouden Jirizaag is een door SLZ uitgereikte jaarlijkse ereprijs om vrijwilligers die zich inzetten voor het landschap (in welke vorm danook) eens extra in het zonnetje te zetten en te bedanken.

Nomineer ook iemand!

Alle bij SLZ aangesloten vrijwilligers mogen een collega-vrijwilliger (of een groep/team) nomineren voor de Gouden Jirizaag. Uiteraad moet deze wel voldoen aan een aantal voorwaarden:

Voorwaarden nominaties:

Genomineerde:

 • is op een van de volgende terreinen actief met een accent op ‘veldwerk’ : 
  - soortenbeheer  (weidevogels, vleermuizen, amfibiën, vlinders, insecten, enz.)
  - cultuurhistorie (inventarisatie, restauratie, beheer, oude fruitrassen, enz.)
  - wandelnetwerk (ontwerp, aanleg, beheer, enz.)
  - landschapsbeheer (knotten, hoogstamfruit, enz.)
    
 • kan onderdeel uitmaken van een groep /organisatie, maar ook individueel /onafhankelijk opererende vrijwilligers komen in aanmerking
   
 • heeft zich op verschillende manieren onderscheiden (langdurig, speciaal thema, buitengewone inzet, etc.)
   

Enkele voorbeelden:

 • Vrijwilliger heeft zich tientallen jaren ingezet voor de steenuil
 • Vrijwilliger heeft zich jarenlang sterk gemaakt voor de restauratie van een cultuurhistorisch element
 • Vrijwilliger zet zich in als coördinator en bestuurslid en controleert wandelroute
 • Vrijwilliger verzorgt jarenlang enthout voor oude fruitrassen
 • Vrijwilliger maakt tientallen jaren deel uit van een beheerwerkgroep

Indienen nominatie

Wilt u iemand nomineren die aan de voorwaarden voldoet? Dat kan.
Stuur dan VOOR 1 maart 2017 een e-mail naar caroline.geluk@landschapsbeheerzeeland.nl met daarin informatie over de genomineerde en waarom u vindt dat hij/zij de Gouden Jirizaag moet winnen, bij voorkeur met een anekdote.
 

Let op! het moet goed en duidelijk naar voren komen wat de reden is dat u hem/haar nomineert, wat zijn/haar kwaliteiten zijn, dat hij/zij voldoet aan de voorwaarden e.d. Met andere woorden: waarom deze persoon zich uitdrukkelijk in de kijker heeft geworpen.
De jury moet op basis van úw info een keuze maken!. De motivatie is dus erg belangrijk. 
Fotomateriaal erbij is altijd leuk!

SLZ-medewerkers (die vaak ook als vrijwilliger actief zijn), zijn uitgesloten om de Gouden Jirizaag te winnen.

Jury

De afdeling Vrijwilligerswerk van SLZ reduceert alle op tijd ingezonden nominaties tot 3 personen. De jury, die bestaat uit de winnaar van vorig jaar, Bestuurslid SLZ Jo Timmers en beleidsmedewerker natuur en landschap bij de provincie René Steijn, komt bij elkaar om deze 3 genomineerden door te spreken. Op basis van de motivatie van de inzenders en de informatie van SLZ over deze genomineerden, besluiten zij met z’n drieën wie de winnaar wordt.

Uitreiking Gouden Jirizaag

De uitreiking van de Gouden Jirizaag zal een verrassingsmoment voor de winnaar zijn. Dit blijft dus tot het laatste moment geheim.
 

Winnaars Gouden Jirizaag voorgaande jaren

 • 1999      Han Muller en Sjaak Herman
 • 2000      geen vrijwilligersdag
 • 2001      Wim vd Kamer en Hennie vd Hemel
 • 2002      Luud Persijn
 • 2003      Willy Verbist en Wivina Luykxs
 • 2004      Thomas Collette en Jan de Wilde
 • 2005      geen vrijwilligersdag
 • 2006      Fons de Beijn
 • 2007      Kees Wisse
 • 2008      Ton de Koning
 • 2009      Luciën Boerjan
 • 2010      Henk Dalebout
 • 2011      Cees Luijsterburg
 • 2012      Walter Berentsen
 • 2013      Jan Dingemanse
 • 2014      Eddy Dobbelaar
 • 2015      Chris Louwerse
 • 2016      Stichting Open Duinen

Vrijwilligers

Duizenden Zeeuwen zetten zich in door middel van waardevol vrijwilligerswerk bij SLZ en vinden hier een leuke en zinvolle tijdsbesteding. Jaarlijks zijn vrijwilligers ruim 45.000 uur actief in het landschap. Bij particuliere eigenaren en op terreinen van Staatsbosbeheer, Waterschap, Natuurmonumenten en gemeenten maken we ons sterk voor onze Zeeuwse natuur. Het gaat dan vaak om specialistische werkzaamheden zoals het maaien van rietlandjes of bloemdijken en beheer van cultuurhistorische elementen en kwetsbare soorten. Het economische belang van dit vrijwilligerswerk is enorm en zou met beroepskrachten onbetaalbaar zijn. Het vrijwilligerswerk groeit nog steeds. Indrukwekkend voorbeeld is het in enkele jaren opgebouwde netwerk van vrijwilligers rond aanleg en beheer van Wandelnetwerk Zeeland. SLZ zorgt voor professionele ondersteuning van al deze typen vrijwilligerswerk.

Projecten