Landschapsbeheer Zeeland

Favoriete plekjes van vrijwilligers

Onze vrijwilligers komen vaak op schitterende plaatsen of zien soms bijzondere elementen. Wat zijn de Favoriete Zeeuwse Elementen van onze vrijwilligers? Lees hieronder hun verhalen.

Wim’s Biggekerkse Bos

Wim’s Biggekerkse Bos

Ik hoor de rietzanger zingen, de groene specht lachen en de sperwer paniek zaaien
Door: Wim Roose, vrijwilliger SLZ

Moeilijke keuze om één favoriet te kiezen, er zijn er vele. Als vrijwilliger van het onderdeel Cultuurhistorie bij SLZ kom je de meeste favorieten tegen in de natuur en juist dat is dan de koppeling met andere favorieten. Voor de natuurgidsen opleiding van het IVN heb ik eveneens een keuze van het favoriete plekje gemaakt.

Die keuze was voor mij het Bos Biggekerke. Het is (nog) geen bos zoals de meeste mensen een bos zich voorstellen. Het grootste deel van het Bos Biggekerke bestaat pas sinds 2005. Dus door de bomen het bos niet meer zien is hier nog niet het geval. De provincie was van mening dat voor natuur en recreatie weinig mogelijkheden waren. De kuststrook langs het strand moest worden uitgebreid. Dijkverzwaring speelde ook een rol in deze beslissing. Twee redenen dus om langs de kust meerdere bossen aan te planten. Lang voordat de eerste boom geplant was, is er veel “geplant”: de provincie geeft de grote lijn aan, de Dienst Landelijk Gebied maakt de plannen en Staatsbosbeheer plant de bomen, struiken etc.

Door de samenwerking van deze diensten is de basis gelegd voor een prachtbos. Deels ook door medewerking van de inwoners van Biggekerke, zij hebben namelijk een keuze gemaakt uit de diverse plannen. Het is een bos met potentie. Veel natuurlijke elementen zoals fruitbomen, waterpartijen, open grasvelden en ruimte om te recreëren. Iedere keer als ik door dit bos loop kom ik veel mensen tegen. Voor hen is dit misschien ook hun ‘favoriete element’?

Voor de inundatie en de daaropvolgende herverkaveling was Walcheren de ‘Tuin van Zeeland’, persoonlijk vind ik de term ‘Tuin van Nederland’ beter. Op grond van deze opvatting zijn er plannen gemaakt voor het Bos Biggekerke als onderdeel van de vele bossen die langs de kust zijn gerealiseerd. Zoals in Dishoek, Boudewijnskerke, Westkapelle, Oostkapelle en Veere. De geplante bomen en stuiken moeten de ‘Tuin van Zeeland’ weer doen herleven. Gekozen is voor Meidoorn, Sleedoornen, Hondsroos, Gelderse Roos enz. Ruim 7 jaar na de aanplant leeft zo’n bos al.

De struiken en bomen maken nu al duidelijk hoe het moet worden. Op de tekeningen leek het nogal futuristisch. Prachtig is, dat in die korte tijd er al een grote diversiteit is aan vogels.

Een bos zo jong en zo levend. Als ik even rustig bij het water zit, hoor ik de rietzanger zingen, de groene specht lachen en de sperwer paniek zaaien. Laten we eerlijk zijn dit is toch een favoriet element. Toegegeven er zijn meer mooie elementen, daarom blijft het kiezen van 1 “mijn favoriete Zeeuwse element” voor mij een moeilijke keuze.

Projecten