Landschapsbeheer Zeeland

Boomfeestdag

Al heel wat jaren is Stichting Landschapsbeheer Zeeland (SLZ) betrokken bij de organisatie van de Boomfeestdag in Zeeland. SLZ zit in de provinciale commissie waarbij alle belanghebbende organisaties bij elkaar zitten om de organisatie van de dag in Zeeland te begeleiden.

Hulp van SLZ
Mocht een gemeente een tekort hebben aan locaties dan kan men bij SLZ terecht voor een locatie. Vaak is dit op een (boeren)erf net buiten het dorp of stad. Niet alle gemeenten beschikken over voldoende (goedgekeurde) gereedschappen en materialen. Ook dan kan men bij SLZ terecht om materialen te lenen.
Daarnaast zijn we op en rond deze dag met onze begeleiders in het veld te vinden om scholen te begeleiden bij het werk. Deze begeleiders hebben immers voldoende ervaring in het begeleiden van schoolklassen in het veld (via het project 'Je school kan de boom in!').

Door de spreiding van de Boomfeestdag over meerdere dagen kan er meer begeleiding worden geboden. Veel gemeenten, waarmee wij samenwerken, kunnen er op die manier voor zorgen dat alle scholen die willen ook kunnen meedoen aan de Boomfeestdag in Zeeland.

Projecten