Landschapsbeheer Zeeland

Inrichtingsplan erf

Wij kunnen een inrichtingsplan maken voor het streekeigen inrichten van je erf. In de meeste gevallen is dan sprake van een eenvoudig ontwerp van het erf met bijvoorbeeld een hoogstamboomgaard, poel, zeeuwse haag en een rijtje knotbomen. De inrichting van tuinen wordt niet meegenomen!

De medewerker van SLZ kan hier meer informatie over geven. Bij dit project zal een uitgebreider plan, beplantingsplan, kostenoverzicht en verdere begeleiding bij de daadwerkelijke uitvoering zitten.

Verplicht door de gemeente/provincie?

In principe is een ontwerp/beplantingsplan gratis, behalve als er sprake is van een verplicht plan. Als een eigenaar voor de gemeente of provincie verplicht een plan moet laten maken spreken we van een verplicht plan. Hieronder vallen bijvoorbeeld een door de gemeente gevraagd erfbeplantingsplan bij aanvraag bouwvergunning nieuwe loods, een door de gemeente gevraagd plan voor uitbreiding camping of een plan in het kader van de natuurschoonwet (toetsing door provincie). Ook (mini)campings kunnen wij adviseren m.b.t. streekeigen beplanting / elementen of landschappelijke inpassing.

Projecten