Landschapsbeheer Zeeland

Biodiversiteit

Wat kunt u zelf doen?

Is natuurbescherming een ver van mijn bed show? Of kunnen we op kleine schaal in onze directe omgeving wel degelijk het verschil maken? En zo ja, hoe dan?

Het is goed om te beseffen dat de natuur al begint zodra u de voordeur passeert. Ook tuinen kunnen een oase zijn, waar veel dieren, planten of zwammen een leefplek hebben. Een voorwaarde is dan wel dat de tuin goed beheerd wordt. Geen kunstmest of insecticiden gebruiken is een mooi begin. Want gebruikt u bijvoorbeeld één keer kunstmest op uw gazon, dan zijn daarmee direct de kansen voor veel paddenstoelen voor jaren verloren, waaronder hele mooie zoals wasplaten.

Een natuurlijke vijver aanleggen zonder vis en met alleen inheemse planten geeft leefruimte aan allerlei fraaie libellen. Vlinders en bijen houden net zoals u van kruiden- en bloemrijke hoekjes. Dat wordt vast genieten…

Wat is biodiversiteit eigenlijk?
Biodiversiteit is de verscheidenheid aan levensvormen zoals planten en dieren, maar ook de hele kleintjes zoals mossen, schimmels en bacteriën tellen mee. Soms wordt het begrip nog breder opgevat en wordt er ook de variatie aan natuur en landschapstypen onder verstaan.

Mondiaal staan de verschillende levensvormen onder druk. Doordat de mens steeds meer ruimte in gebruik neemt, blijft er voor de natuur minder over. Die achteruitgang is zorgelijk en er zijn al diverse internationale bijeenkomsten geweest waar werd afgesproken dat de neergang voor een bepaalde datum moet zijn gestopt. Tot nu toe is dat overigens nog steeds niet gelukt. Dat is jammer want het treft uiteindelijk ook weer de mens.

Natuurbehoud is nuttig omdat een gezonde natuur ook schoon water en zuivere lucht levert. Onze voedselproductie is ervan afhankelijk, bijvoorbeeld de bestuiving van groente en fruit door insecten. Planten kunnen nuttige stoffen bevatten, die toepasbaar zijn in de geneeskunst. Is een soort uitgestorven, dan keert die nooit meer terug en kunnen ook toekomstige generaties er niet meer van profiteren.

Biodiversiteit is niet alleen nuttig, van een grote variatie aan landschappen met bijhorende dieren en planten kunnen we ook volop genieten. Wat is een zomerse boswandeling immers zonder bloemen en zingende vogels?

Projecten