Landschapsbeheer Zeeland

Particuliere erfeigenaren

Streekeigen erf

Het uiterlijk van het Zeeuwse landschap wordt bepaald door veel verschillende elementen. Een daarvan is het boerenerf. Dikwijls zijn erven oases van groen in een overigens vaak kaal polderland. Op een 'groen' erf vinden veel planten en dieren een geschikt leefgebied.

Boerenzwaluwen en kerkuilen broeden in de schuur, huiszwaluwen onder de dakrand. Achter in de wei waar een rijtje knotwilgen staan heeft de steenuil z'n nest. Vlinders vliegen massaal door de bloemrijke tuin. Onder de brede heg rond de hoogstamboomgaard scharrelt tussen de bladeren en takken een egel. Kikkers kwaken vanuit de poel in het weitje en salamanders schuilen onder de takkenhoop bij de bakkeet.

De verschillende elementen op het erf vertellen ons iets over de geschiedenis van de streek en zijn bewoners. Daarom zijn erven met vanouds voorkomende elementen ook in cultuurhistorisch opzicht waardevol. Denk daarbij aan elementen als hoogstamboomgaardjes, doornhagen, knotwilgen, veedrinkput, bloemhof, moestuin, bakkeet, schuur, welput, mestput e.d.

Ken je erf

Ken je erf

Via het project ‘Ken je erf / Buitenlui Actief’ brengen we eigenaren van erven in het buitengebied bij elkaar. We organiseren dan excursies op verschillende erven waarbij we diverse cultuurhistorische elementen bespreken.

Ook kijken we naar de beplanting en de streekeigenheid. Hierdoor komen erfeigenaren met elkaar in contact en kunnen zij zo ideeën opdoen of adviezen krijgen. Samen kunnen we dan de landschappelijke kwaliteit van de streekeigen erven voor langere tijd waarborgen. Check onze agenda voor de komende excursies!

Projecten