Landschapsbeheer Zeeland

Toegankelijkheid en beleefbaarheid van het platteland

In opdracht van de Provincie werkt SLZ aan het toegankelijk en beleefbaar maken van het landschap door aanleg van boerenlandpaden in de vorm van wandelnetwerken in elke regio van Zeeland. 150 km wandelpad wordt nu jaarlijks aangelegd, onderhouden en beheerd.

Wij bevorderen de participatie van bewoners, dorpsraden en vrijwilligers voor wandelpaden in de eigen omgeving en begeleiden in de realisatie. 

Begeleiding eigenaar, bewoner, agrariƫr

SLZ begeleid en ondersteunt particulieren bij het onderhouden van de kwaliteit van het landschap.

 • Zeer veel Zeeuwen zetten zich samen met SLZ in voor een aantrekkelijk landschap. Met een aanzienlijk aantal bewoners en eigenaren in het buitengebied heeft SLZ contact.
  • Ruim 1600 mensen zijn ieder jaar weer actief bij SLZ met het volgen van cursussen, excursies en andere activiteiten;
  • Bij ongeveer 350 mensen geven we jaarlijks een advies voor aanleg, herstel of onderhoud van (cultuurhistorische) landschapselementen;
  • 50 mensen hebben het afgelopen jaar erfbeplanting hersteld of nieuw aangelegd, met  een door SLZ gemaakt plan, beplanting die via SLZ is besteld, subsidie van SLZ en geholpen door  SLZ vrijwilligers;
  • op 342 verschillende adressen hebben de vrijwilligers van SLZ beheerwerk uitgevoerd aan landschapselementen;
  • 75 eigenaren hebben het afgelopen jaar een historisch element op hun erf hersteld met advies en subsidie van SLZ;
  • 450 eigenaren hebben onderhoudsovereenkomsten voor landschapselementen met SLZ

  Verder heeft SLZ:

  • onderhoudsovereenkomsten met particulieren voor onderhoud van waardevolle landschapselementen. Eigenaren ontvangen een vergoeding voor het onderhoud van hun landschapselementen (VOL);
  • zorg voor onderhoud van Particuliere Historische Buitenplaatsen (PHB). Voor onderhoud van PHB is een hovenier bij SLZ ondergebracht.
  • zorg voor bacterievuurcontrole in waardevolle meidoornhagen op Zuid-Beveland bij particulieren en fruittelers.Door regelmatige controle in de buurt van fruitteeltbedrijven, wordt nu verspreiding voorkomen. Ieder jaar wordt hier 27 km gecontroleerd.
  • een grote rol in de verbindende factor tussen mensen;
  • samenwerking bewerkstelligd tussen organisaties, overheden, dorpsraden en inwoners. 
  Begeleiding leerlingen

  Begeleiding leerlingen

  Ieder jaar zijn weer veel leerlingen via SLZ in het landschap actief. Vorig jaar ging dat om 1200 leerlingen, die met hun klas of middels een Maatschappelijke stage met SLZ aan de slag gingen.

  Projecten