Landschapsbeheer Zeeland

Schakel tussen bewoners en gemeente

Burgerparticipatie

SLZ is een schakel tussen bewoners en hun gemeente bij de ontwikkeling en uitvoering van plannen om de groene leefomgeving te herstellen of te ontwikkelen.

In de opzet en uitvoer van projecten werken we samen aan de ontwikkeling van het landschap. SLZ heeft vele samenwerkingspartners, zoals (agrarisch) ondernemers, Provincie Zeeland, lokale overheden en inwoners. Inzetbaar zijn we voor deskundig advies en ook als makelaar. 

We kunnen vanuit diverse blikrichtingen communiceren en weten op die manier mensen bij elkaar te brengen. Voor inwoners is het een mooie manier om te participeren in een project wat hun eigen omgeving aangaat.  

Wat is Burgerparticipatie ?

Wat is Burgerparticipatie ?

Een aantal filmpjes met daarin voorbeelden van burgerparticipatie in natuur en landschap.
Met dank aan landschapsbeheer Gelderland.
 

Veel ervaring

Veel ervaring

SLZ heeft veel ervaring om te functioneren als zogenaamde schakel tussen bewoners en hun gemeente. Zo hebben wij verschillende projecten opgezet om samen met burgers hun plannen te realiseren in hun eigen buurt.

Bijvoorbeeld het project Eigen Wijs Landschap, Gekrompen DorpenWandelnetwerken of het programma Natuur Dichterbij.

Burgerparticipatie: Doen in het groen als bewoner

Een idee voor een ommetje van de dorpsraad, zoals in Oostkapelle. Betrokken bewoners die een werkgroep op willen richten, om de begraafplaats te beheren, zoals in Baarland. Een stichting opgericht om een natuurspeelplaats te beginnen, zoals in Middelburg. Een gemeente die bewoners bij een plan wil laten meedenken, zoals in Nieuwland en Arnemuiden. Op vele manieren werkt SLZ mee aan het betrekken van bewoners bij de eigen groene omgeving.

Bewonerinitiatief en bewonerparticipatie

Bewonerinitiatieven schieten als paddenstoelen de grond uit. Steeds vaker is er de roep om bewonersparticipatie ook vanuit gemeenten.

Hoe initiatieven kunnen ontstaan
Soms is de wijze waarop we kennis aanbieden zo uitdagend, dat bewoners zelf meer willen in hun eigen buitengebied. Een ‘nieuwe’ manier van kijken naar de omgeving bij een excursie of samen werken bevordert de waardering voor buiten waarna spontaan nieuwe initiatieven richting gemeente ontstaan.
 

Rol van SLZ bij bewonerinitiatief

Voor Baarland geldt dat er een werkgroep van bewoners is ontsproten, vanuit een stukje onvrede over een veranderende situatie. De werkgroep kreeg van SLZ begeleiding en advies over het beheer van de begraafplaats en werd uitgenodigd om deel te nemen aan een kennisbijeenkomst over cultuurhistorische waarde, funerair erfgoed en natuurwaarden op begraafplaatsen. De goed bezochte bijeenkomst bood veel kans voor uitwisseling met andere werkgroepen. Duidelijk was dat SLZ als gesprekspartner over begraafplaatsbeheer bij overleg tussen de werkgroep en de gemeente Borsele gewenst was.
 

Bewonerparticipatie en deskundigheid

Diverse gemeenten zoeken naar manieren om bewoners praktische inbreng te vragen. SLZ kan een welkome brug vormen tussen bewoners en gemeenten, met als mooi resultaat dat ook bewonerswensen voor hun eigen omgeving bekend zijn. Zeker is het dat bewoners ook deskundigheid in kunnen brengen. Zo heeft SLZ ook vele vrijwilligers met kennis, zoals bijvoorbeeld op het gebied van cultuurhistorie of over fruitrassen .
 

Vroeg meedoen en meedenken

Als bewoners betrokken zijn in een voortraject dan is de kans groot dat ze ook eerder geneigd zijn om mee te doen bij onderhoud of beheer. Er is dan het draagvlak om actief mee te blijven doen. Een positief resultaat kan zijn dat ze SLZ-vrijwilliger worden of als bewoner actief hun bomen gaan knotten in de eigen woonwijk.
In Walcheren zijn er vele bewoners, dorpsraden, werkgroepen en vrijwilligers betrokken bij de ontwikkeling van het Wandelnetwerk. Een belangrijk deel is geweest het uitdenken van de routes en het in gesprek gaan met mensen om draagvlak te krijgen voor het wandelnetwerk in de buurt. Het bewandelbare traject van 400 km is inmiddels klaar.
 

Bewoners en vrijwilligers aan de slag met beheer en controle

Nu het beheer van het wandelnetwerk in gang is gezet is het een geweldig iets om te zien, dat vrijwilligers, die ook aan de aanleg hebben gewerkt, daar een belangrijke taak in vervullen. De actieve participatie van vrijwilligers maakt dat zo’n wandelnetwerk een succes wordt! Diverse vrijwilligers doen de coördinatie en het beheer grotendeels zelf. Daarnaast zijn er maar liefst 17 vrijwilligersgroepen die de controle van afgebakende trajecten op zich nemen. Dat gebeurt enkele keren per jaar. Het enthousiasme druipt er vanaf! Natuurlijk biedt SLZ de nodige ondersteuning.
 

Regie bij bewoners, bij gemeente of bij SLZ

Zichtbaar is dat er voor ommetjes vaak nauw contact is tussen SLZ en een gemeente. Niet zelden ontstaan er nieuwe ideeën en komt er soms een vervolgproject. Bij ommetjes ligt het initiatief vaak bij bewoners (zo ook in Oostkapelle) en soms ligt de regie bij de bewoners. SLZ begeleidt zo’n proces verder en legt ervaring naast de onmisbare deskundigheid van bewoners.
 

Projecten