Landschapsbeheer Zeeland

Inzet vrijwilligers

“Samen werken in het landschap”.

Veel Zeeuwen zetten zich in middels waardevol vrijwilligerswerk bij SLZ en vinden hier een leuke en zinvolle tijdsbesteding. Jaarlijks zijn vrijwilligers ruim 33.000 uur actief in het landschap.

Op terreinen van overheden zijn we regelmatig actief met onze vrijwilligers. Ook op terreinen van natuurorganisaties zoals Staatsbosbeheer, Het Zeeuwse Landschap of Natuurmonumenten komen ze geregeld om te werken aan de Zeeuwse natuur.
Het gaat dan vaak om specialistische werkzaamheden zoals het maaien van rietlandjes of bloemdijken.

Het economische belang van dit vrijwilligerswerk is enorm en zou met beroepskrachten onbetaalbaar zijn. Het vrijwilligerswerk groeit nog steeds. Indrukwekkend voorbeeld is hier de inzet van vrijwilligers voor aanleg en beheer van de wandelnetwerken. SLZ zorgt voor de professionele ondersteuning van deze vrijwilligers.

In een jaar: 2.500 vrijwilligers: 33.500 uur gewerkt.

Economisch vertaald: dit vrijwilligerswerk vertegenwoordigt ‘n waarde van ongeveer €1.000.000. (€ 33.500 uur * € 30).

 • 1.200 scholieren w.o. maatschappelijke stage, 4.000 uur landschapsonderhoud
 • 1.150 vrijwilligers, 22.000 uur landschapsonderhoud
 • 50 vrijwilligers, 2.500 uur cultuurhistorie
 • 50 vrijwilligers, 3.000 uur soorten
 • 50 vrijwilligers, 2.000 uur wandelnetwerken
 • 800 deelnemers aan de Natuurwerkdag in Zeeland
 • 27 km meidoornhaag gecontroleerd op bacterievuur in de Zak van Zuid-Beveland
 • 2700 hoogstamfruitbomen gesnoeid.
 • 150 km wandelpad aangelegd
 • 350 erven bezocht  
 • 16 km bloemdijk gemaaid en gemonitord
 • 2200 inheemse bomen en 31.000 struiken geplant en nog veel meer…. 
Onze taak

Onze taak

Wij stellen ons als taak vrijwilligerswerk in natuur- en landschapsbeheer te initiëren, stimuleren en ondersteunen. Er is periodiek overleg met coördinatoren van groepen, er worden op uitleenbasis gereedschappen en materieel beschikbaar gesteld en er is een aanvullende verzekering afgesloten voor vrijwilligers die namens SLZ actief zijn.

Enkele voorbeelden: 

 • inzet van busjes, aanhangers en gereedschappen en materialen (zoals ladders, zagen, maaimachines en snoeigereedschappen en andere gereedschappen);
 • uitwisseling van ervaringen en kennis via diverse communicatiemiddelen zodat vrijwilligers en particulieren op de hoogte blijven;
 • de begeleiding van vrijwilligers. 

Projecten