Landschapsbeheer Zeeland

Oude hofstedes en boerderijen

Voor eigenaren van historische boerderijen is een centraal informatiepunt geopend: www.boerderijenzeeland.nl

Hier vindt u financiële, bouwkundige planologische, bouwhistorische en cultuurhistorische informatie.

De laatste tientallen jaren zijn veel cultuurhistorische waardevolle boerderijen in de provincie verpauperd of zelfs helemaal verdwenen. Die ontwikkeling gaat trouwens nog steeds door. Veel boerderijen verliezen hun oorspronkelijke functie door bedrijfsbeëindiging. Daarnaast gaat de modernisering ook steeds verder. Dat vereist goedkope en praktisch ingerichte gebouwen. Historische bestrating, hekwerken en streekeigen beplanting verdwijnen daardoor.

Kosten van onderhoud en restauratie zijn erg hoog.

Deze website kan een handje helpen de juiste weg te vinden in het woud van financiële regelingen. Specifieke vragen kunnen worden gesteld door een formulier in te vullen via de site.

Begin januari 2010 heeft de Provincie Zeeland een artikel over dit centrale informatiepunt geplaatst in hun maandelijke informatierubriek, die in diverse kranten in Zeeland is verschenen.

Klik hier om het krantenartikel van de Provincie Zeeland te openen

Boerderijenstichting Zeeland

Boerderijenstichting Zeeland

De Boerderijenstichting Zeeland (BSZ) is een vrijwilligersorganisatie die zich bezighoudt met de toekomst van de Zeeuwse boerderijen en instandhouding van de karakteristieke bebouwing.

Op hun website http://www.boerderijenstichtingzeeland.nl/ vind je achtergrondinformatie over de Zeeuwse boerderijen en de activiteiten van de stichting. De boerderijenstichting kan veel betekenen voor mensen die hun boerenschuur of boerenwoning willen opknappen in Zeeuwse stijl.


 

Projecten