Landschapsbeheer Zeeland

Boerenland Wandelpaden

In het agrarisch gebied zijn er vaak weinig wandelmogelijkheden. Veel paden die van oorsprong aanwezig waren zijn tijdens herinrichting en verkavelingen verdwenen. Het gevolg is dat bewoners gedwongen worden om over de steeds drukker wordende wegen te lopen. Door nu paden aan te leggen over boerenland, en eventueel in combinatie met paden over openbare grond of door na-tuurterreinen, willen we het boerenland weer meer toegankelijk maken. Verder kunnen we hier-door aansluitingen maken tussen bestaande paden en zo de wandelmogelijkheden sterk uitbreiden.

Vergoeding

Vergoeding

Als er mogelijkheden zijn voor een pad dan zijn afspraken belangrijk. Daarom sluit SLZ een contract af met de eigenaar of pachter van de grond. Wij stellen dit contract in samenspraak met u op. Dit is dus maatwerk voor uw situatie. In het contract wordt geregeld hoe en door wie het pad wordt onderhouden, wat de vergoeding is, wat te doen bij eigendomsoverdracht, enz. Voor het pad wordt een verzekering afgesloten zodat u niet aansprakelijk bent voor schade die wandelaars eventueel oplopen op uw grond. Ook mogelijke schade aan uw gewassen of vee wordt vergoed. Voor alle duidelijkheid: de bestemming van de grond wordt niet gewijzigd, voor boeren blijft deze agrarisch, dit betekent dat het u vrij staat om na de contractperiode van 7 jaar, het pad wel of niet te handhaven.

 

Een wandelpad over je land, en dan?

Een wandelpad over je land, en dan?

Lees hiernaast de ervaringen van deelnemers.

Promotie voor uw bedrijf via QR Code

Promotie voor uw bedrijf via QR Code

Wij bieden u de mogelijkheid om wandelaars te informeren over uw bedrijf, bijvoorbeeld over wat u produceert? Zijn er specialiteiten? Biedt u recreatie voorzieningen of ontvangt u op een andere wijze bezoekers op uw bedrijf? Wij kijken naar kansen om dit te ondersteunen. Zie bijgevoegd formulier.

In het algemeen kan een wandelnetwerk dus bijdragen aan de promotie van de landbouw en aan het kweken van begrip voor uw werk.

Lees meer!

Over wandelnetwerken, gebruikers en vrijwilligers, via
"Wandelen in Zeeland"

Regelmatig geven wij een nieuwsbrief 'Even bijpraten in de wandeling' uit over dit onderwerp.

Projecten