Landschapsbeheer Zeeland

 

Cursus Boerderijen in Zeeland

Cursus Boerderijen in Zeeland

Deze cursus is bedoeld voor iedereen die meer wil weten over de Zeeuwse boerderijen, het erf, de cultuurhistorie en de aanwezige natuur. Functie, inrichting en onderhoud van zowel gebouwen als erf komen aan bod. Stichting Landschapsbeheer Zeeland werkt hierbij samen met de Boerderijen Stichting Zeeland. De cursus kenmerkt zich door de ongedwongen sfeer met een hoog educatief karakter.

Zeeuwse landschap bepaald door elementen

Zeeuwse landschap bepaald door elementen

Een daarvan is het boerenerf. Dikwijls zijn erven oases van groen in een overigens vaak kaal polderland. Op een 'groen' erf vinden veel planten en dieren een geschikt leefgebied.

Flora en Fauna

Flora en Fauna

Boerenzwaluwen en kerkuilen broeden in de schuur, huiszwaluwen onder de dakrand. Achter in de wei staan knotwilgen met een steenuil. Vlinders vliegen door de bloemrijke tuin. Onder de Zeeuwse haag bij de hoogstamboomgaard scharrelt een egel. Kikkers kwaken vanuit de poel en salamanders schuilen onder de takkenhoop bij de bakkeet.

Cultuurhistorie

Cultuurhistorie

De verschillende elementen op het erf vertellen ons iets over de geschiedenis van de streek en zijn bewoners. Daarom zijn erven met vanouds voorkomende elementen ook in cultuurhistorisch opzicht waardevol. Denk daarbij aan elementen als knotwilgen, hoogstamboomgaarden, doornhagen, veedrinkput, moestuin, bakkeet, schuur e.d.

Veel elementen hebben hun oude gebruiksfunctie verloren.

Veel elementen hebben hun oude gebruiksfunctie verloren.

Hoogstamfruitbomen, veedrinkputten, knotbomen, huisweides en bijgebouwtjes werden daarom opgeruimd. Ook schuren en woningen veranderden drastisch van uiterlijk.

Jammer, want daarmee verdwenen veel leefgebiedjes van dieren en tevens enkele typische karaktertrekken van het Zeeuwse landschap. Veel Zeeuwse erven zien er tegenwoordig net zo uit als erven elders in het land.

De cursus laat zien dat een flink aantal elementen van het traditionele erf toch prima kan samengaan met de wensen en eisen die mensen tegenwoordig aan het erf stellen (bv. in verband met moderne bedrijfsvoering). Aandacht voor de natuurwaarden van die elementen staat in de cursus voorop..

Ontstaan, ontwikkeling en karakteristieken

Ontstaan, ontwikkeling en karakteristieken

De eerste avond wordt verzorgd door Gerard Smallegange (o.v.b.) van de Boerderijen Stichting Zeeland. Hij behandelt de volgende onderwerpen:

 • Bewoningsgeschiedenis van het Zeeuwse platteland
 • De kenmerken van een typisch Zeeuws erf
  - welke elementen zijn karakteristiek en welke functie hadden ze?
  - waarom kwamen die elementen juist op dat deel van het erf voor?
Natuur op en rond de Zeeuwse boerderij

Natuur op en rond de Zeeuwse boerderij

De tweede bijeenkomst heeft als thema ‘Natuur op en rond de Zeeuwse boerderij’ en wordt door Robert Wielemaker van SLZ gegeven. Denk hierbij aan:

 • Natuur op het erf
 • Welke planten en dieren vinden we op het erf?
 • Welke relaties zijn er tussende planten, dieren het erf en de omgeving?
 • Wat kunt u doen voor natuur op het erf?
 • Hoe worden deze karakteristieke groene elementen aangelegd
 • en onderhouden?
Plan voor uw eigen erf

Plan voor uw eigen erf

Veel deelnemers hebben zelf in gedachte hoe ze hun eigen erf zouden willen inrichten. Neem gerust uw ideeën mee en dan kunnen we samen kijken hoe we dit kunnen realiseren.

Excursie

Excursie

Tijdens de afsluitende excursie bezoeken we twee verschillende Zeeuwse erven. De praktijk van aanleg en onderhoud van enkele elementen (bv. hoogstamfruitbomen, heggen, knotbomen en drinkputten) wordt onder de loep genomen. Natuurlijk zal ook naar de historische gebouwen gekeken worden.De cursus zal u verrassen en met andere ogen en nog meer bewondering naar een Zeeuwse boerderij laten kijken.

Aanmelden

Men moet zich van tevoren opgeven.
Dit kan via: http://www.volksuniversiteitzeeland.nl/algemeen/zeeuwse-boerderijen
 

Komende agendapunten
  Groene Koegorspolder Groene Koegorspolder 29 september 2017 In 2012 zijn enkele bedrijfspercelen van Yara Sluiskil ingericht met diverse kleine landschap- en natuurelementen. De investeringen die Yara deed om de biodiversiteit op en ... Groene Koegorspolder   Erfgoeddag in het Landschap Erfgoeddag in het Landschap 30 september 2017 30 september 2017 is het Erfgoeddag in het Landschap. Op deze dag staan veel activiteiten op het programma op verschillende locaties in heel Zeeland. Hierbij staan beleving van ... Erfgoeddag in het Landschap

Datum
Woensdag 14 maart 2018 - 24 maart 2018

Locatie
Bevelanden

Inschrijving via de ZVU
* 14 maart - lesavond
* 21 maart - lesavond
* 24 maart - excursie