Landschapsbeheer Zeeland

 

Akkervogelexcursie

Akkervogelexcursie

Op zaterdag 22 april en zaterdag 20 mei organiseert SLZ samen met Het Zeeuwse Landschap een Akkervogelexcursie in Burghsluis. Iedereen die geïnteresseerd is in akkervogels kan mee. Wel even van tevoren aanmelden aub.

patrijzen, veldleeuweriken, graspiepers en andere akkervogels

Is het u ook al opgevallen dat er zo weinig vogels zijn op de akkers? Vroeger zagen we toch veel vaker patrijzen, veldleeuweriken, graspiepers en andere akkervogels wegduiken in de stoppels van het reeds geoogste tarweveld? Vooral het aantal patrijzen gaat erg snel achteruit. In de afgelopen 50 jaar is de populatie patrijzen afgenomen met meer dan 95%!

Partridge project

Deze excursies worden gegeven in het kader van het Partridge project.

Samen met natuurorganisaties in Engeland, Schotland, België en Duitsland is subsidie ontvangen van de Europese Unie, onder de noemer ‘Partridge’ (Patrijs). Landbouwers, collectieven voor agrarisch natuurbeheer, wildbeheereenheden en vogelwerkgroepen sloten zich aan. De Zeeuwse locatie is Burgh Sluis op Schouwen-Duiveland.

De toekenning van Partridge geeft een sterke impuls aan het sinds 2015 lopende project ‘Akkerreservaat Burgh-Sluis’ waarin we samen met boeren en Stichting Het Zeeuwse Landschap op Schouwen gebieden creëren voor akkernatuur en praktiserende landbouw.

Klik hier voor meer informatie over het Partridge project.

 

Excursie

De excursie gaat, onder leiding van een gids, door het gebied waar we samen met de betreffende agrariërs plannen maken om ruimte te maken voor de akkervogels, wat passend is binnen hun bedrijfsvoering.

Graag laten we bezoekers en andere geïnteresseerden zien hoe de natuur reageert op deze nieuwe manier van boeren.

De excursie start om 9.30 uur en duurt ongeveer anderhalf uur.

Aanmelden

Wilt u mee met de excursie? Meld u dan even aan zodat we weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen. Dit kan via: info@hetzeeuwselandschap.nl

Meld ook even op welke datum u mee wilt.

Deelname is gratis.
Na aanmelden hoort u waar we verzamelen.

Komende agendapunten
  praktijkdag praktijkdag "Kleine bosjes" 19 september 2017 Sinds 2003 is Stichting Landschapsbeheer Zeeland actief bezig met het project ‘Kleine bosjes’. Via dit project kunnen eigenaren van kleine bosjes (tot 5 ha) een adviesplan ... praktijkdag   Hoogstamfruit laten persen tot sap Hoogstamfruit laten persen tot sap 22 september 2017 Stichting Landschapsbeheer Zeeland heeft de Mobiele Fruitpers weer gereserveerd zodat u uw eigen appels en peren kunt laten persen tot een eigen heerlijk natuurlijk sap! Hoogstamfruit laten persen tot sap

Datum
Zaterdag 20 mei 2017

Locatie
Burghsluis, Schouwen-Duiveland Schouwen-Duiveland

Tijd: van 9.30 - 11.00 uur